چجوری مقاله بنویسیم

راهنمای نگارش مقالات فارسی

در این مطلب تلاش کرده ایم راهنمای نگارش مقالات فارسی را برای شما گردآوری کنیم.برای تنظیم و صفحه آرایی مقاله با نگارش صحیح لازم است که یک سری موارد و نکات را رعایت کنید.   (عنوان مقاله : فونت B Nazanin – اندازه 16 – پررنگ)   نام و نام خانوادگي نويسنده اول (فونت B.

x