پژوهش های تحلیلی

انواع پژوهش و پروژه های پژوهشی

پژوهش و یا پروژه های پژوهشی انواع مختلفی دارند مانند پژوهش پایه، پژوهش کاربردی، پژوهش‌های توصیفی و پژوهش‌های تحلیلی که در این مطلب سعی کردیم به آن ها و همچنین نحوه نگارش تحقیق بپردازیم. 1-پژوهش پایه (بنیادی) و پژوهش کاربردی پژوهش پایه (بنیادی) : اين تحقيقات که گاه تحقيقات مبنايى يا پايه‌اى خوانده مى‌شود، در.

x