پروپوزال طرح پژوهشی

نکاتی برای ارائه پاورپوینت در جلسه دفاع

نکاتی برای ارائه پاور پوینت در جلسه دفاع از پروپوزال طرح پژوهشی که دانستن و انجام آن می تواند به هرچه بهتر برگزار شدن جلسه کمک های شایانی کند. هر چند که تهیه پاورپوینت برای دفاع از پروپوزال در مجموع یک کار هنری و سلیقه ای است.اما تشریفات و ضوابط مشخصی بر آن وجود دارد.

x