پذیرش و چاپ مقاله

درباره اخذ پذیرش و چاپ مقاله بدانید

در این مطلب می خواهیم اخذ پذیرش و چاپ مقاله را از ریجکت مقاله، اصلاح مینور، اصلاح ماژور تا اکسپ مقاله به صورت کلی بررسی کنیم. همچنین شما می توانید از طریق بخش مقالات به سایز مقالات در این خصوص نیز دسترسی پیدا کنید. اصولا مجلات علمی پس از دریافت یک مقاله 4 تصمیم گیری.

چاپ رایگان مقاله در مجلات

پذیرش و چاپ مقاله در مجلات علمی، هدف نهایی محققان از انجام یک پژوهش است. چرا‌ که بدون چاپ مقاله، ممتاز‌ترین و برجسته‌ترین کشفیات هم از هیچ ارزش و اعتباری در دنیای علم برخوردار نخواهند شد.عموما چاپ مقاله در مجلات هزینه بر می باشد، اما امکان چاپ رایگان مقالهدر مجلات نیز وجود دارد. نگارش مقاله.

x