نقل و انتقال دانشجویان علمی کاربردی

آغاز فرآیند نقل و انتقال دانشجویان علمی کاربردی

آغاز فرآیند نقل و انتقال دانشجویان علمی کاربردی از 15 آذر به نقل از خبرگزاری معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی اعلام کرد: آغاز فرآیند نقل و انتقال دانشجویان علمی کاربردی از 15 آذر خواهد بود. معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی در خاتمه اظهار داشت: امکان ثبت انتقال برای دانشجویان ترم.

x