نحوه گرفتن بورسیه

درباره فاند و بورس تحصیلی

ورود به دانشگاه به اندازه کافی سخت است ؛ اما بعد از قبولی در دانشگاه باید از پس مخارج آن بربیایید وگرنه اوضاع سخت تر هم می شود. اگر می خواهید برای تامین هزینه های ادامه تحصیلتان از دانشگاه یا یک موسسه خصوصی بورس تحصیلی یا فاند تحصیلی بگیرید می توانید روند مذاکره برای این.

x