نحوه رتبه‌ بندی نشریات علمی در سایمگو

رتبه بندی سایمگو

در این مطلب می خواهیم در مورد رتبه بندی سایمگو را بررسی کنیم، از شاخص های نشریات تا نحوه رتبه بندی و علت برتری رتبه بندی در سایمگو را تشریح می کنیم. نحوه رتبه‌ بندی نشریات علمی در سایمگو رتبه‌بندی نشریات علمی در سایمگو (SCImago) چگونه انجام می‌شود؟ رتبه‌بندی سایمگو (SCImago) اطلاعات خود را به‌صورت.

x