منابع آزمون آیلتس

آزمون آیلتس

آزمون آیلتس – ثبت نام، هزینه و زمان برگزاری

آزمون آیلتس – ثبت نام، هزینه و زمان برگزاری یکی از مهمترین دغدغه های افراد که نیاز به شرکت در این آزمون دارند می باشد در این مقاله سعی کرده ایم تمامی این نکات را به همراه نکات کاربردی دیگر بیان کنیم . موسسه IDP استرالیا که مجری برگزاری آزمون آیلتس 1401 در ایران بوده،.

x