مقاله علمی پژوهشی

تاثیر مقاله در مصاحبه دکتری

داشتن مقاله و بهتر است بگوییم تاثیر مقاله در مصاحبه دکتری؛ یکی از مؤلفه های مهم جهت پذیرش در این مقطع تحصیلی است. اما آیا مقاله همه چیز است؟ چند مقاله برای شرکت در مصاحبه دکتری لازم است؟ بدون داشتن مقاله شانس قبولی در دوره دکتری وجود ندارد؟ اصلاً بدون مقاله هم می‌توان در دوره.

x