مقالات کنفرانسی

هزینه مقالات کنفرانسی

در این مقاله میخواهیم درباره مقالات کنفرانسی و هزینه چاپ مقالات کنفرانسی بحث کنیم. ابتدا نیاز است تا از تعریف مقالات کنفرانسی و تعاریف مرتبط دیگر آگاه شده و سپس به سایر موارد بپردازیم. تعریفی از کنفرانس در تعریف کلی کنفرانس می‌توان اینگونه بیان کرد که: “کنفرانس یک همایش یا جلسه‌ای است که در آن.

انواع مقالات علمی

انواع مقالات علمی تخصصی براساس محتوا و اهداف مقاله به سه دسته مقالات پژوهشی، مروری و نظری تقسیم می شوند مقالات کنفرانسی کنفرانس های علمی معمولا توسط دانشگاه ها، پژوهشکده ها و نهادهای علمی با یک حوزه کاملا مشخص علمی برگزار شده و هدف آن تبادل نظر و ارائه ایده های جدید و به چالش.

ویژگی مقالات کنفرانسی

ویژگی مقالات کنفرانسی داخلی وخارجی مقالات کنفرانسی زمانی نگارش میشوند که یک ایده به ذهن دانشجو یا پژوهشگر رسیده اما هنوز جزئیات آن پخته و به اصطلاح خروجی دقیق داده نشده است و با سایر پژوهش ها مقایسه ای صورت نگرفته باشد . این مقالات در دو دسته ی کنفرانس داخلی(ملی) و خارجی(بین المللی) تقسیم.

x