مفهوم نوآوری

نوآوری، اختراع و خلاقیت از مفهوم تا مثال

در این مقاله سعی کرده‌ایم تا به ارائه تعاریف، تفاوت و مثال‌ هایی از نوآوری، اختراع و خلاقیت بپردازیم. وقتی که مشغول فعالیت ‌هایی مانند کار و تحصیل هستیم و یا با کارفرمایان خود کار میکنیم، این سوالات زیادی ممکن است درباره نوآوری پیش آید. در باب این موضوع گاها ابهامات و مشکلات متفاوتی ایجاد.

x