مزایای چاپ مقاله

چاپ مقاله برای رزومه مصاحبه دکتری

در این مطلب قصد داریم به نکات و مواردی در مورد چاپ مقاله برای تقویت رزومه ی مصاحبه دکتری 1400 بپردازیم و امتیازاتی که برای مصاحبه دکتری حائز اهمیت است را بررسی کنیم، همچنین می توانید از طریق بخش مقالات به مطالب مفید دیگر سایت نیز دسترسی داشته باشید برای تقویت رزومه ی مصاحبه دکتری.

مجلات پابمد

مجلات پابمد(PubMed) چه مجلاتی هستند ؟ PUBMED یکی از مهمترین ابزار برای جستجوی منابع حوزه ی علوم پزشکی در جهان است که توسط مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولوژی (NCBI = National Center for Biotechnology Information) واقع در کتابخانه ی ملی پزشکی آمریکا (NLM) تهیه شده است.  موسسه NCBI ایندکس کننده مجلات  PubMed و  Medline  به شمار.

x