مدل سازی

شبیه سازی، مدل سازی و بهینه سازی

در این مقاله می خواهیم به تعریف ویژگی های شبیه سازی، مدل سازی و بهینه سازی و همچنین تفاوت آن ها را با هم بررسی کنیم. تعریف Optimization، Simulation و Modeling و تفاوت آن ها چیست؟ پاسخ : مدل سازی و شبیه سازی و بهینه سازی از Application های مرتبط با سیستم های کامپیوتری هستند.

x