مدارک لازم برای ثبت اختراع

ثبت اختراع و مراحل آن

در این مطلب به تشریح مبحث ثبت اختراع و مراحل آن میپردازیم. موضوعاتی مانند تعریف حق اختراع، ثبت اختراع در ایران، شرایط اختراع قابل ثبت، مراحل ثبت اختراع  در ایران و منظور از مالک و مخترع چیست می پردازیم. واژه اختراع بسیار هیجان انگیز است و وقتی نام آن را می شنویم قطعا به وجد.

x