سوالات پایان نامه در مصاحبه دکتری

سوالات مصاحبه دکتری

در این مطلب قصد داریم سوالات مصاحبه دکتری که تشکیل شده از سوالات عمومی و تخصصی را با هم بررسی کنیم سوالات مصاحبه دکتری 99 شامل چه چیزهایی است؟ بر اساس تجربیات داوطلبان آزمون دکتری در رشته‌ها و سال‌های مختلف، سوالاتی که در مصاحبه دکتری ممکن است مطرح شود به طور کلی شامل پنج دسته.

x