زمان بندی کنکور

زمان‌بندی ثبت نام و برگزاري کنکور سراسري، کاردانی، ارشد و دکتری

برنامه زماني ثبت نام و برگزاری آزمون‌های سراسری سال 1402 عنوان کنکور سراسری کنکور دکتری کنکور کارشناسی ارشد کنکور کاردانی به کارشناسی کنکور کاردانی ویژه دانشگاه فنی و حرفه ای زمان ثبت نام نوبت اول: 8-14 آبان ماه 1401 نوبت دوم: 15 تا 21 فروردین 1402 22 تا 29 آبان 1401 16 تا 22 آذر.

x