ریجکت ویزای شینگن

دلایل ریجکت ویزای شینگن

بسیاری از متقاضیان سفر به اروپا پس از دریافت نامه ریجکتی به دنبال دلایل ریجکت ویزای شینگن خود هستند. در برخی موارد با توجه به سابقه سفر مناسب و یا تمکن مالی کافی و حتی برنامه سفر درست، بازهم درخواست ویزای شینگن توسط سفارت مدنظر رد می‌شود. مهم‌ترین دلایل ریجکت ویزای شینگن کدام‌اند؟ ۱- قانع.

x