رشته های بدون آزمون کنکور

پایان فرصت ثبت نام رشته های بدون آزمون کنکور در 10 دی ماه

پایان فرصت ثبت نام رشته های بدون آزمون کنکور در 10 دی ماه امروز 10 دی ماه آخرین مهلت ثبت نام رشته های بدون آزمون کنکور سراسری می باشد. پذیرش برای رشته‌هایی از این دست، براساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) است.

x