رد مقاله پژوهشی

در صورت رد مقاله پژوهشی چه باید کرد

رد مقاله یک پژوهشگر و محقق می‌تواند اتفاق نا خوشایندی برای آن فرد باشد. دلایل مختلفی نیز ممکن است برای رد مقاله پژوهشی وجود داشته باشد. بسیاری افراد بعد از آن که مقاله‌ی آنان رد شد نمی‌دانند چه کار باید بکنند و این امر باعث سردرگمی آن‌ها می‌شود. اما جای نگرانی وجود ندارد. راه حل‌هایی.

x