راه های گرفتن کسری خدمت

گرفتن معافیت و کسر خدمت سربازی با انجام پروژه

کسر خدمت سربازی با انجام پروژه : در حال حاضر دغدغه ی اصلی فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری، معافیت و کسر خدمت سربازی است. با توجه به اینکه اخیرا امکان جایگزینی خدمت سربازی با انجام پروژه فراهم شده، در این مقاله شرایط و چگونگی طرح معافیت و کسر خدمت سربازی را به.

x