دستیاری پزشکی

آخرین مهلت ثبت‌نام آزمون دستیاری پزشکی

امروز ; آخرین مهلت ثبت‌نام آزمون دستیاری پزشکی   ثبت‌نام پنجاهمین دوره آزمون دستیاری پزشکی با توجه به مهلت تمدید شده امروز ۲۱ دی ماه به پایان می‌رسد. با اعلام معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پنجاهمین دوره آزمون دستیاری پزشکی ۲۱ اردیبهشت ماه سال آتی برگزار می‌شود.

x