ثبت نام کنکور 1401

مهلت ثبت نام نوبت اول کنکور تا 18 آبان ماه تمدید شد

مهلت ثبت نام کنکور سراسری ۱۴۰۲ باتوجه به تغییرات کنکور سراسری در دو نوبت بهمن ماه و تیر ماه انجام میگیرد. مهلت ثبت نام کنکور سراسری ۱۴۰۲ که در آبان و فروردین ماه می باشد داوطلبان با مراجعه به سایت سنجش نام نویسی خود را انجام دهند. نوبت کنکور زمان ثبت نام  زمان برگزاری آزمون.

x