ثبت‌نام وام‌های دانشجویی

مهلت ثبت‌نام وام‌های دانشجویی نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱

مهلت ثبت‌نام وام‌های دانشجویی نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ ثبت‌نام وام‌های دانشجویی که از روز پنجشنبه ۲۱ مهر در سایت صندوق رفاه دانشجویان به نشانی bp.swf.ir آغاز شده، تا روز چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت. وام‌های دانشجویی شامل وام ضروری، تحصیلی، مسکن متاهلی، شهریه و ویژه دکتری است که دانشجویان می‌توانند.

x