بورسیه تحصیلی رایگان

چگونه ۲۰۲۱ بورسیه تحصیلی رایگان بگیریم

به طور کلی پولی كه برای هزينه تحصيل و تحقیقات در كشورهای خارجی از سمت مراکز مختلفی همچون دانشگاه ها، مراکز علمی و… در اختيار دانشجويان نخبه و با استعداد قرار می گيرد اما دانشجويان در قبال آن تعهد خدمتی به آن كشور نخواهند داد، بورسیه تحصیلی نام دارد. (بورسیه تحصیلی رایگان یکی از انواع.

x