اهمیت ژورنال ISI

راه های تشخیص ISI بودن یک ژورنال ISI

مقاله ISI و ژورنال ISI. دو عبارتی که اگر در مسیر تحصیلات عالیه و یا نوشتن مقاله و پایان نامه هستید حتما بسیار به گوشتان خورده و با آن‌ها روبه‌رو شده‌اید. یکی از دغدغه‌های اصلی محققین و پژوهشگران پیدا کردن و همچنین اطمینان یافتن از اعتبار مقالات، ژورنال‌ها و منابع مورد استفاده است. همچنین یکی.

x