انواع مجلات علمی

چاپ رایگان مقاله در مجلات

پذیرش و چاپ مقاله در مجلات علمی، هدف نهایی محققان از انجام یک پژوهش است. چرا‌ که بدون چاپ مقاله، ممتاز‌ترین و برجسته‌ترین کشفیات هم از هیچ ارزش و اعتباری در دنیای علم برخوردار نخواهند شد.عموما چاپ مقاله در مجلات هزینه بر می باشد، اما امکان چاپ رایگان مقالهدر مجلات نیز وجود دارد. نگارش مقاله.

x