انواع شبیه سازی

اصول شبیه سازی

  شبیه سازی یکی از تکنیک های بسیار پر کاربرد در تمامی حوزه های مهندسی صنایع می باشد و آشنایی با آن می تواند مهندسین را در ورود به بازار کار آماده سازد و یادگیری آن به تمامی مهندسین گرامی توصیه می گردد. تعریف شبیه سازی شبیه سازی(simulation)،تکنیکی است که امکان نمایش فرآیند ها،منابع،کالاها و.

x