استعداد درخشان علوم پزشکی

فردا، آخرین مهلت ثبت‌نام پذیرش دانشجوی ارشد مجازی استعداد درخشان علوم پزشکی

فردا، آخرین مهلت ثبت‌نام پذیرش دانشجوی ارشد مجازی استعداد درخشان علوم پزشکی مهلت ثبت‌نام پذیرش دانشجویان استعداد درخشان علوم پزشکی در مقطع کارشناسی‌ارشد دوره مجازی فردا ۲۰ دی‌ماه به پایان می‌رسد. واجدین شرایط با مراجعه سایت دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد می‌توانند با تکمیل فرم «استعداد درخشان آموزش پزشکی»، مراحل ثبت‌نام خود را انجام دهند.

x