آموزش گرفتن تاییدیه ایرانداک

آموزش گرفتن تاییدیه ایرانداک

برای گرفتن تاییدیه از ایرانداک جهت تکراری نبودن موضوع مراحل زیر را انجام دهید: 1- برای اطلاع از پیشینه عنوان خود  از طریق  این آدرس  pishineh.irandoc.ac.ir وارد سامانه شده سپس  گام های زیر را انجام دهید. 2- نام نویسی در سامانه را انجام دهید.( برای دریافت تاییدیه ایرانداک حتما بایستی نام نویسی کنید، توجه داشته.

x