آماده سازی مقاله

پژوهش کمی و کیفی در آماده سازی مقاله

در این مقاله می‌خواهیم درباره پژوهش کمی و کیفی در آماده سازی مقاله صحبت کنیم. پژوهش کمی و کیفی در آماده سازی مقاله چه هستند و چه تفاوتی با هم دارند؟ در اغلب حوزه‌ها نیاز به مواردی چون تجزیه و تحلیل دیتا (Data) یا همان داده‌ها وجود خواهد داشت. با انجام دادن تحقیقات و پژوهش.

x