آزمون کارشناسی ناپیوسته

ثبت نام و انتخاب رشته بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد ۱۴۰۱

ثبت نام و انتخاب رشته بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد ۱۴۰۱   ثبت‌نام و شرکت در تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از امروز یکشنبه ۴ دی ماه آغاز شده و تا روز چهارشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت. داوطلبان.

x