آزمون کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد 1402

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد از 16 آذرماه آغاز می شود به نقل از خبرگزاری باشگاه خبرگزاری، داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد می توانند از 16 آدرماه ثبت نام خود را آغاز نمایند. کنکور کارشناسی ارشد 1402 عصر پنجشنبه 11 اسفند و صبح و عصر جمعه 12 اسفند 1401 برگزار خواهد شد.

x