آزاد سازی مدارک دانشگاه با پرداخت هزینه

نحوه آزادسازی مدارک دانشگاه

یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های فعلی دانشجویان مشغول تحصیل و فارغ التحصیل که قصد خروج از کشور را دارند، آزادسازی مدارک دانشگاه مقاطع مختلفی است که به پایان رسانده‌اند. همان‌طور که می‌دانید در کشور ما تحصیل در مقاطع مختلف دانشگاهی اگر چه در ظاهر رایگان است با این حال در باطن آن فارغ التحصیلان باید برای.

x