کارت ورود به جلسه آزمون دستیاری فوق تخصصی منتشر شد

کارت ورود به جلسه آزمون دستیاری فوق تخصصی منتشر شد

کارت ورود به جلسه آزمون دستیاری فوق تخصصی منتشر شد

شرکت‌کنندگان در چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق‌تخصصی می‌توانند کارت ورود به جلسه را از طریق وب‌سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی (http://sanjeshp.ir/) با وارد کردن کد رهگیری دریافت کنند.

x