آغاز فرآیند نقل و انتقال دانشجویان علمی کاربردی

آغاز فرآیند نقل و انتقال دانشجویان علمی کاربردی

آغاز فرآیند نقل و انتقال دانشجویان علمی کاربردی از 15 آذر

به نقل از خبرگزاری معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی اعلام کرد: آغاز فرآیند نقل و انتقال دانشجویان علمی کاربردی از 15 آذر خواهد بود.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی در خاتمه اظهار داشت: امکان ثبت انتقال برای دانشجویان ترم دوم به بالا و بدون تغییر رشته انجام می‌شود.

x