مهلت ثبت‌نام وام‌های دانشجویی نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱

مهلت ثبت‌نام وام‌های دانشجویی نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱

مهلت ثبت‌نام وام‌های دانشجویی نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱

ثبت‌نام وام‌های دانشجویی که از روز پنجشنبه ۲۱ مهر در سایت صندوق رفاه دانشجویان به نشانی bp.swf.ir آغاز شده، تا روز چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت.
وام‌های دانشجویی شامل وام ضروری، تحصیلی، مسکن متاهلی، شهریه و ویژه دکتری است که دانشجویان می‌توانند برای دریافت هر کدام از وام‌ها بر اساس شرایط اعلام شده برای دریافت وام‌ها ثبت‌نام کنند.
همچنین دانشجویان متاهل، دو برابر دانشجویان مجرد وام دریافت می‌کنند، بر این‌ اساس اگر به دانشجوی مجردی ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وام تحصیلی در طول یک ترم تعلق بگیرد، این مبلغ برای دانشجویان متاهل ۱۳ میلیون تومان خواهد بود.
x