کمک هزینه تحصیلی پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری

کمک هزینه تحصیلی پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری

به نقل از خبرگزاری تسنیم، سازمان امور دانشجویان اعلام کرد: برای پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری، کمک هزینه تحصیلی اعطا می شود.

پذیرفته شدگان کنکور سراسری در گروه های آزمایشی پنج گانه که حائز شرایط دریافت جایزه باشند، در حین تحصیل کمک هزینه تحصیلی دریافت می‌کنند.

x