آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ دانشگاه ها

آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ دانشگاه ها

در روز ششم مهر ماه، پذیرش ۴ هزار دانشجوی جدیدالورود از محل سر در اصلی دانشگاه تهران انجام خواهد شد و با هماهنگی‌های بعمل‌آمده، دانشجویان ورودی‌های قبل بخش بزرگی از مدیریت آئین استقبال از نودانشجویان را برعهده خواهند داشت.

سرپرست دانشگاه خوارزمی افزود: تمام کلاس‌های دانشگاه خوارزمی از امروز یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ به صورت حضوری برای کلیه مقاطع (کارشناسی، ارشد، و دکتری) در دوره‌های روزانه، نوبت دوم، و پردیس خودگردان برگزار می‌شود. بر اساس این گزارش، همچنین دانشجویان واحد کرج این دانشگاه که تاکنون موفق به تزریق واکسن دوز سوم و چهارم نشده‌اند، می‌توانند امروز ۲۷ شهریور ماه به پایگاه مستقر در ورودی خوابگاه خواهران مراجعه و دوز سوم و یا چهارم را تزریق کنند.

x