3 رشته جدید در دانشگاه علم و صنعت

3 رشته جدید در دانشگاه علم و صنعت

بر اساس برنامه ریزی‌ها و اقدامات صورت گرفته در زمینه توسعه رشته گرایش‌های دانشگاه علم و صنعت ایران سه رشته جدید در مقاطع تحصیلات تکمیلی این دانشگاه راه‌اندازی شده است. پس از بررسی و تصویب در شوراهای ذیربط دانشگاه و وزارت علوم تحقیقات و فناوری مجوز لازم برای اجرای پذیرش دانشجو در رشته‌های کارشناسی ارشد بازی‌های یارانه‌ای، کارشناسی ارشد مهندسی مواد جوشکاری و دکترای معماری اخذ شد.

x