مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تمدید شد

مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تمدید شد

 با توجه به اینکه برخی از دانشجویان تاکنون موفق به ثبت ‌نام حضوری/ غیرحضوری در دانشگاه نشده‌اند، برای مساعدت با این دسته از دانشجویان،  مهلت ثبت ‌نام غیرحضوری پذیرفته‌شدگان و انتخاب واحد تا ۳۱ شهریورماه تمدید شد.

x