ثبت نام آزمون ورودی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

ثبت نام آزمون ورودی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

پيرو انتشار اطلاعیه راهنمای ثبت‌نام پنجمین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران سال 1401در تاریخ 1401/06/01و با توجه به اعلام هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی، به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از متقاضیانی که تا  تاریخ (1401/06/15) برای ثبت نام اقدام ننموده اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه بتوانند تا روز شنبه مورخ 1401/06/19نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايند. لذا متقاضیان، ضرورت دارد در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق اطلاعیه راهنمای ثبت‌نام، به درگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت نام اقدام نمایند.

ضمناً مقررگرديد امکان ويرايش اطلاعات براي متقاضيان ايجاد گردد. بر این اساس، آن دسته از داوطلباني که قبلا نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، می‌توانند در صورت تمایل تا پایان مهلت ثبت نام (1401/06/19)، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.

x