اطلاعیه اصلاح دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی شرکت کار و تامین

اطلاعیه اصلاح دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی شرکت کار و تامین

پيرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمـــون استخدامی شرکت کار و تامين (متعلق به سازمان تامین اجتماعی ) سال 1401 در تاریخ 1401/06/06و با توجه به اعلام سازمان تامین اجتماعی، اصلاحات دفترچه راهنمای مذکور ، به شرح ذیل اعلام می گردد.
به همین منظور برای فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي متقاضيان ، ترتيبي اتخاذ شده است تا بتوانند روز دوشنبه مورخ 1401/06/14 نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايند . لذا متقاضیان ، ضرورت دارد در مهلت تعیین شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و اصلاحات مندرج در این اطلاعیه ، به درگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت نام اقدام نمایند و مقرر گرديد امکان ويرايش اطلاعات براي متقاضيان ايجاد شود .
همچنین بر این اساس ، آن دسته از داوطلباني که قبلا نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند ، می‌توانند در صورت تمایل تا پایان مهلت ثبت نام (1401/06/14) ، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.

x