آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی

آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی به منظـور تأمین بخشی از نیروی انسانی مـورد نیاز خود در مراکز تابعـه در سراسر کشور، افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و طی مراحل گزینش بصورت استخدام پیمانی دعوت بـه همکاری می نماید.
ثبت نام در این آزمون منحصرا بـه صورت اینترنتی از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور از روز دوشنبه مورخ 1401/05/31 آغاز و لغایت روز یکشنبه مورخ 1401/06/06 پایان می پذیرد. کلیه متقاضیان ضرورت دارد کـه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمـودن مدارک و اطلاعات مـورد نیـاز نسبت بـه ثبت نام در آزمون فوق اقدام نمایند.

سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه گر اجتماعی غیر دولتی در کشور است، این سازمان بطور معمول نیروی مورد نیاز خود را در دو بخش بیمه ای و درمانی بصورت پیمانی یا قراردادی برای مراکز ملکی و تحت پوشش هلدینگ درمان از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و طی مراحل گزینش استخدام مینماید.

  • زمان شروع ثبت نام از روز دوشنبه 1401/05/31 لغايت روز یکشنبه 1401/06/06 مي باشد.
  • زمان برگزاری آزمون روز جمعه 1401/07/15 می باشد.

برای دریافت دفترچه راهنمای آزمون استخدامی تامین اجتماعی ۱۴۰۱ کلیک کنید

برای ورود به صفحه ثبت‌نام آزمون استخدامی تامین اجتماعی ۱۴۰۱ کلیک کنید

x