رتبه‌بندی دانشگاه‌های ایران اعلام شد

رتبه‌بندی دانشگاه‌های ایران اعلام شد

۱۱ مؤسسه ایرانی در میان برترین‌های جهان در نظام رتبه‌بندی شانگهای جای گرفتند

بر پایه گزارش سال ۲۰۲۲ میلادی نظام رتبه‌بندی علمی دانشگاه‌های جهان یا «شانگهای»، ۱۱ مؤسسه ایرانی در میان ۱۰۰۰ مؤسسه برتر جهان هستند.

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» دانشگاه‌های «تهران» و «علوم پزشکی تهران» در میان ۵۰۰ مؤسسه برتر و دانشگاه‌های «تربیت مدرس»، «صنعتی امیرکبیر»، «صنعتی شریف»، «علوم پزشکی شهید بهشتی»، «علم و صنعت ایران»، «علوم پزشکی مشهد»، «فردوسی مشهد»، «علوم پزشکی ایران» و «تبریز» نیز در میان ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ مؤسسه برتر جهان جای گرفته‌اند.

رتبه‌بندی جهانی «شانگهای» مؤسسه‌های پیشرو در جهان را بر پایه شش سنجه کلیدی ارزیابی می‌کند. دانش‌آموختگان برنده جایزه «نوبل» یا مدال «فیلدز» (۱۰ درصد امتیاز)، اعضای هیئت علمی برنده جایزه «نوبل» یا مدال «فیلدز» (۲۰ درصد امتیاز)، پژوهشگران پراستناد در زمینه‌های گوناگون علمی (۲۰ درصد امتیاز)، انتشارات در نشریه‌های «ساینس» و «نیچر» (۲۰ درصد امتیاز)، انتشارات در نمایه‌های استنادی علوم و علوم اجتماعی (۲۰ درصد امتیاز)، و سرانه عملکرد اعضای هئیت علمی (۱۰ درصد امتیاز) سنجه‌های ارزیابی در این نظام رتبه‌بندی هستند. در جدول یک، رتبه‌های ملی و جهانی مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو، امتیاز آنها در سنجه‌های گوناگون آمده است.

 

نام مؤسسه

رتبه ملی

رتبه جهانی

دانشگاه تهران

۱

۳۰۱-۴۰۰

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲

۴۰۱-۵۰۰

دانشگاه تربیت مدرس

۳

۵۰۱-۶۰۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۴-۵

۶۰۱-۷۰۰

دانشگاه صنعتی شریف

۴-۵

۶۰۱-۷۰۰

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۶

۷۰۱-۸۰۰

دانشگاه علم و صنعت ایران

۷-۸

۸۰۱-۹۰۰

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۷-۸

۸۰۱-۹۰۰

دانشگاه فردوسی مشهد

۹-۱۱

۹۰۱-۱۰۰۰

علوم پزشکی ایران

۹-۱۱

۹۰۱-۱۰۰۰

دانشگاه تبریز

۹-۱۱

۹۰۱-۱۰۰۰

x