آخرین اطلاعیه از تغییرات آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1402

آخرین اطلاعیه از تغییرات آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1402

تغییرات کنکور ۱۴۰۲

با اعلام سازمان سنجش و طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در ‌‌نهایت کنکور ۱۴۰۲ با تغییرات اساسی زیر برگزار خواهد شد.

۱- تاثیر قطعی ۴۰ درصدی سوابق تحصیلی
اولین تغییر آزمون ۱۴۰۲ تاثیر مثبت سوابق تحصیلی به نمره کنکور داوطلبان است به این صورت که اگر داوطلبی نمره خوبی درکنکور کسب کند، معدل نه تنها نمره را پایین نمی آورد بلکه به بالابردن نمره آزمون نیز کمک می‌کند. جزئیات این طرح باید به تصویب شورای سنجش و پذیرش دانشجو برسد.

۲- حذف دروس عمومی
کنکور سراسری ۱۴۰۲ فاقد دروس عمومی بوده و فقط شامل دروس تخصصی می باشد و تاثیر دروس عمومی از طریق سوابق تحصیلی به نمره نهایی کنکور داوطلب اعمال میشود.

۳- دو مرحله ای شدن کنکور
از دیگر تغییرات در نظر گرفته شده برای کنکور ۱۴۰۲ برگزاری دو بار کنکور در سال برای هر یک از رشته های تحصیلی می باشد. نتایج این آزمون ها تا دو سال اعتبار دارند.

۴- احتمال کاهش سهمیه ها از ۲۲ سهمیه به پنج سهمیه

۵- حذف زیر گروه های تحصیلی

۶- شرط معدل برای ورود به دانشگاه ها

x