طرح وزارت بهداشت – نحوه و روش انتخاب محل

طرح وزارت بهداشت

طرح وزارت بهداشت – نحوه و روش انتخاب محل

در مقاله “طرح وزارت بهداشت – نحوه و روش انتخاب محل” تا به انتها همراه با موسسه علمی تحقیقاتی تزایران باشید.

درباره کارشناسی ارشد وزارت بهداشت بیشتر بدانید

در مورد کنکور وزارت بهداشت به دلیل اینکه نسبت به کنکور وزارت علوم مخاطبین کمتری دارد اطلاعات کمتری وجود دارد. بنابراین قطعا برای موفقیت در کنکور وزارت بهداشت چه در مقطع کارشناسی ارشد چه مقطع دکتری داشتن اطلاعاتی نظیر برنامه ریزی کنکور وزارت بهداشت، منابع کنکور وزارت بهداشت، نحوه مطالعه دروس اختصاصی کنکور وزارت بهداشت، مشاوره کنکور کارشناسی ارشد ومشاوره  کنکور دکتری وزارت بهداشت و انتخاب رشته کنکور وزارت بهداشت نیاز خواهید داشت.

نحوه انتخاب محل طرح وزارت بهداشت

انتخاب محل طرح پزشکی وزارت بهداشت در سایت رشد وزارت بهداشت به نشانی tarhreg.behdasht.gov.ir انجام شده و لیست محل های اعزام مستقیم و ادورای طرح پزشکی در همین سایت قرار می گیرد. پس از انجام ثبت نام و انتخاب محل گذراندن طرح و اعلام نتایج، داوطلبان مگر در شرایطی خاص و با کسر سه امتیاز، قادر به تغییر محل طرح پزشکی نیستند.

مشمولان طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت که فارغ التحصیل رشته های پزشکی و دندانپزشکی دارای طرح هستند، باید پس از اتمام تحصیل خود در طرح پزشکی ثبت نام نموده و دوره مورد نظر را بگذرانند. تمامی مراحل ثبت نام و انتخاب محل طرح پزشکی و دندانپزشکی در سایت رشد وزارت بهداشت انجام شده و داوطلبان در زمان مقرر باید ثبت نام خود را در این سامانه انجام دهند.

متقاضیان برای پذیرش نهایی در محل مورد نظر و گذراندن طرح پزشکی باید از نحوه انتخاب محل طرح وزارت بهداشت و لیست محل های انتخابی مطلع باشند. از این رو در این مقاله درباره نحوه انتخاب محل طرح پزشکی، لیست محل های انتخابی طرح پزشکان و دندانپزشکان، آدرس محل های اعزام مستقیم پزشک و دندانپزشک، لیست محل های انتخابی غیرپزشک و غیر دندانپزشک و همچنین نحوه تغییر محل انتخابی طرح پزشکی نیروی انسانی به طور کامل توضیح داده شده است.

طرح وزارت بهداشت

نحوه انتخاب محل طرح وزارت بهداشت برای پزشکی

فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی که مشمول طرح نیروی انسانی هستند، باید در بیمارستان ها و مراکز زیر نظر وزارت بهداشت، طرح خود را بگذرانند. افرادی که در رشته های پزشکی و دندانپزشکی تحصیل کرده اند، باید در زمان مقرر در طرح پزشکی وزارت بهداشت ثبت نام کرده و در مناطق مورد تایید وزارت بهداشت، طرح پزشکی خود را آغاز نمایند.

به منظور ثبت نام در طرح پزشکی، داوطلبان باید به سایت رشد وزارت بهداشت به نشانی tarhreg.behdasht.gov.ir  مراجعه کرده و مراحل ثبت نام در طرح خود را طی کنند. یکی از مراحل ثبت نام در طرح پزشکی، انتخاب محل طرح پزشکی می باشد. در این مرحله متقاضیان باید از میان لیست محل های اعلام شده توسط وزارت بهداشت، محل طرح خود را انتخاب نمایند.

نحوه تغییر محل انتخابی طرح پزشکی

مشمولان طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت رشته های پزشکی و دندانپزشکی، پس از اتمام تحصیل خود باید به سایت رشد وزارت بهداشت مراجعه کرده و در طرح پزشکی ثبت نام نمایند. یکی از مراحل ثبت نام در طرح پزشکی، انتخاب محل مورد نظر برای مشغول به کار شدن می باشد. انتخاب محل طرح پزشکی از میان لیست محل های ارائه شده در سایت رشد انجام می شود.

داوطلبان باید بر اساس اولویت بندی خود و با دقت و آگاهی از شرایط مربوط به پذیرش هر دانشگاه، انتخاب نهایی خود را انجام دهند. پس از انتخاب محل مورد نظر و تایید مراحل ثبت نام توسط کارشناسان اداره طرح وزارت بهداشت، امکان تغییر محل طرح مگر در شرایط خاص وجود نخواهد داشت.

طرح پزشکی وزارت بهداشت

تغییر محل طرح پزشکی پس از اعلام نتایج، تنها با اعلام نظر دانشگاه معرفی شده و با کسر سه امتیاز در دوره آتی امکان پذیر خواهد بود. به دلیل تعلق گرفتن سه امتیاز منفی به داوطلبان و امکان جابجایی صرفا در شرایطی خاص، متقاضیان ثبت نام در طرح پزشکی باید با نهایت دقت، محل های مورد نظر خود را انتخاب نمایند.

ویرایش ثبت نام داوطلبان در طرح پزشکی قبل از اعلام نتایج طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت و تقسیم و اعزام پزشکان و دندانپزشکان به محل های خدمت، در سایت رشد وزارت بهداشت انجام می شود. متقاضیان باید به سایت رشد به نشانی tarhreg.behdasht.gov.ir مراجعه کرده و با انتخاب نوع طرح پزشک یا غیر پزشک، در قسمت ویرایش ثبت نام، در صورت نیاز اطلاعات ثبت نامی خود را ویرایش نمایند.

لیست محل های انتخابی طرح وزارت بهداشت برای غیرپزشک و غیر دندانپزشک

یک دسته از افرادی که مشمول گذراندن طرح پزشکی می باشند، فارغ التحصیلان رشته های غیر پزشکی و غیر دندانپزشکی عمومی هستند. متقاضیان غیر پزشک و غیر دندانپزشک عمومی برای ثبت نام و گذراندن طرح پزشکی باید مانند پزشکان و دندانپزشکان به سایت رشد وزارت بهداشت مراجعه کرده و با آگاهی از شرایط و قوانین، ثبت نام خود را در طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت انجام داده و پس از گذراندن دوره، نسبت به دریافت گواهی پایان طرح نیروی انسانی از سایت اقدام نمایند .

لیست محل هایی که نیاز به نیروی انسانی غیر پزشک و غیر دندانپزشک عمومی دارند، در سایت رشد وزارت بهداشت و در بخش ثبت نام غیر پزشک و غیر دندانپزشک عمومی منتشر می شود. در ادامه جدول مربوط به لیست محل های انتخابی غیر پزشک و غیر دندان پزشک که دارای شرایط خاص برای پذیرش هستند قرار داده شده است.

طرح عیر دندانپزشک عیر پزشکی وزارت بهداشت

لیست محل های انتخابی غیر پزشک و غیر دندانپزشک دارای شرایط خاص
انستیتو پاستور دانشگاه علوم پزشکی آبادان
سازمان غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی دزفول
دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دانشگاه علوم پزشکی سراب دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
دانشکده علوم پزشکی خوی دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دانشگاه علوم پزشکی فسا
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی گراش
دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشگاه علوم پزشکی لارستان
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی قم
دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی کردستان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
مرکز قلب شهید رجایی تهران دانشکده علوم پزشکی سیرجان
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی گلستان
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دانشگاه علوم پزشکی گیلان
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی ساوه
دانشگاه علوم پزشکی اسفراین دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد دانشگاه علوم پزشکی همدان
دانشکده علوم پزشکی شوشتر دانشگاه علوم پزشکی یزد

tarhreg.behdasht.gov.ir

محل های انتخابی غیر پزشک و غیر دندانپزشک که دارای نیاز فوری هستند، در بخش مشاهده وضعیت صف انتظار در قسمت ثبت نام غیر پزشک و غیر دندانپزشک قابل مشاهده هستند. در صورت ثبت نام در محل های دارای نیاز فوری، متقاضیان در اسرع وقت به کارگیری خواهند شد. در غیر این صورت در صف نوبت به کارگیری قرار خواهند گرفت.

لیست محل های طرح اعزام مستقیم پزشک و دندانپزشک

اعزام پزشکان و دندانپزشکان به مناطقی که نیاز به نیروی انسانی دارند، به دو صورت ادواری و مستقیم انجام می شود. در اعزام ادواری، داوطلبان در دوره های مختلف ثبت نام کرده سپس بر اساس فرم امتیازبندی، افراد بر اساس اولویت های انتخابی خود در تاریخ های تعیین شده پس از زمان اعلام نتایج طرح نیروی انسانی در سطح کشور تقسیم خواهند شد.

در اعزام مستقیم، لیست استان هایی که نیاز فوری به پزشک و دندانپزشک دارند مشخص شده و داوطلبان می توانند جهت ثبت نام در این استان ها اقدام نمایند. پس از ثبت نام متقاضیان در اعزام مستقیم، کارشناسان اداره طرح وزارت بهداشت جزئیات و مدارک ثبت نام را بررسی کرده و در صورت تکمیل بودن و تایید، پیامک تاییدیه به داوطلبان ارسال شده و می توانند در محل مورد نظر مشغول به کار شوند.

در این قسمت از مقاله لیست محل های اعزام مستقیم پزشک و دندانپزشک در دو جدول جداگانه توضیح داده شده و پزشکان و دندانپزشکانی که مایل به ثبت نام در اعزام مستقیم طرح پزشکی هستند، از میان این لیست می توانند محل مورد نظر خود را انتخاب نمایند. لیست محل های اعزام مستقیم پزشک بر اساس لیست موجود در سایت رشد وزارت بهداشت در ادامه قرار داده شده است.

لیست محل های اعزام مستقیم پزشک
كردستان
بم
زابل – زاهدان – ايرانشهر
بجنورد – بيرجند
زنجان
قزوين
كرمانشاه
همدان – شهركرد
لرستان
فسا – اسفراين – اسد آباد – گراش

tarhreg.behdasht.gov.ir

لیست محل های اعزام مستقیم دندانپزشک بر اساس لیست موجود در سایت رشد وزارت بهداشت در ادامه قرار داده شده است.

لیست محل های اعزام مستقیم دندانپزشک
همدان
فسا
بم – بجنورد

از آنجا که ظرفیت هر محل و دانشگاه محدود است، افرادی که زودتر ثبت نام خود را انجام دهند، از اولویت بالاتری برای پذیرش در دانشگاه مورد نظر برخوردار هستند. در صورت تکمیل ظرفیت هر دانشگاه، ثبت نام آن دانشگاه در سایت رشد وزارت بهداشت بسته شده و متقاضیان دیگر نمی توانند آن محل را برای گذراندن طرح پزشکی انتخاب نمایند.

x