فرایند پذیرش مقاله ISI و ISC فوری

فرایند پذیرش مقاله ISI و ISC فوری

برای پذیرش مقاله ISI و ISC مراحلی باید طی شود، ما در این مطلب فرایند پذیرش مقاله ISI و ISC فوری را برای شما به اشتراک گذاشته ایم.

برای ارسال یک مقاله به مجله مربوطه از طریق موسسه باید مراحلی طی شود که در زیر به آن‌ها اشاره شده است. البته نمی‌توان گفت که این مراحل عمومیت کامل دارند اما در اکثر مواقع این مراحل طی می‌شوند:

مراحل پذیرش مقاله

۱- ارسال مقاله از سوی پژوهشگر به موسسه فرایند پذیرش مقاله ISI

۲- ارزیابی کیفیت و نقاط قوت مقاله

۳- پیشنهاد چندین مجله با توجه به موضوع و کیفیت مقاله

۴- ارسال مقاله به مجله مورد تأیید پژوهشگر

۵- مکاتبه با مجله از طرف همکاران ما در موسسه برای دریافت پذیرش مقاله

شما در حال مطالعه مطلب فرایند پذیرش مقاله ISI  می باشید

ISI چیست؟

ISI مخخف نام موسسه Institute for Scientific Information است که فهرست کتاب‌ها، ژورنال‌ها و مقالات علمی مهم دنیا را گردآوری می‌کند ISI منبعی غنی و قدیمی از اطلاعات کتاب‌شناختی است که تجزیه و تحلیل آماری جامعی از نتایج آخرین یافته‌ها و دستاوردهای علمی و تخصصی منتشرشده در ژورنال‌های معتبر جهان را ارائه می‌کند. این موسسه توسط یوجین گارفیلد در سال 1960 تاسیس شد، اما در سال 1992 توسط موسسه علمی تامسون رویترز خریداری شد.

x