درباره اخذ پذیرش و چاپ مقاله بدانید

درباره اخذ پذیرش و چاپ مقاله بدانید

در این مطلب می خواهیم اخذ پذیرش و چاپ مقاله را از ریجکت مقاله، اصلاح مینور، اصلاح ماژور تا اکسپ مقاله به صورت کلی بررسی کنیم. همچنین شما می توانید از طریق بخش مقالات به سایز مقالات در این خصوص نیز دسترسی پیدا کنید.

اصولا مجلات علمی پس از دریافت یک مقاله 4 تصمیم گیری را صورت می دهند که ادامه روند اخذ پذیرش و چاپ مقاله منوط بر این تصمیم گیری خواهد بود، این روند در کلیه مجلات یکسان بوده که در ادامه به توضیحات مختصری از آنها پرداخته می شود.

ریجکت مقاله

1-حالت اول ریجکت مقاله است. در صورت عدم جلب رضایت داوران و سردبیر صورت می گیرد که من جمله عوامل آن ممکن است مشکلات علمی، ساختاری، ترجمه و … باشد.

در این حالت می بایست مقاله را با توجه به علل ریجکت مقاله اصلاح و برای مجله دیگری ارسال نمود.

اصلاحات مینور

2-حالت دوم اصلاحات مینور می باشد (Minor Revision). در این حالت سردبیر و داوران از مقاله شما استقبال کرده و فقط نیاز به کمی تغییرات در آن مشاهده شده .اخذ پذیرش و چاپ مقاله

در این حالت مقاله شما دارای اصلاحات جزئی بوده وباید هر چه سریعتر در مهلت مقرر اصلاح و دوباره برای مجله ارسال گردد.(شما در حال مطالعه مطلب اخذ پذیرش و چاپ مقاله هستید)

اصلاحات ماژور

3-حالت سوم اصلاحات ماژور می باشد (Major Revision). در این حالت مقاله شما توسط داوران و سردبیر بررسی و با مشکلات فراوانی همراه بوده است.

در این حالت می بایست مقاله را تغییرات کلی داده و در مهلت مقرر سریعا برای مجله ارسال نمایید.

اکسپت مقاله

4-حالت چهارم اکسپت مقاله ( پذیرش مقاله ) می باشد. در این حالت داوران مقاله شما را پس از بررسی تایید نموده اند و مورد قبول مجله واقع شده است.

در این حالت نیاز است تا برای ادامه روند چاپ مقاله اقدام نمایید که عموما بررسی پروف نهایی و تایید آن می باشد.

 

تیم تخصصی موسسه ی علمی تزایران در کلیه این روند در کنار شما خواهد بود و اگر نیاز به هر گونه اصلاحات در ساختار یا علم کار باشد متخصصین ما به همراهی  شما میپردازند تا سریعا مقاله خود را به پذیرش و چاپ برسانید.

x