مراحل نگارش پروپوزال

مراحل نگارش پروپوزال

برای اینکه بتوانیم یک پروپوزال خوب ارائه کنیم بایستی مراحل نگارش پروپوزال را به خوبی بدانیم، از این رو در این مطلب قصد داریم اطلاعاتی را در مورد ارائه و نگارش پروپوزال بیان کنیم.

مراحل نگارش پروپوزال

در اصل، پروپوزال فرم پیشنهاد تحقیق دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری ست که زیر نظر استاد راهنما و مشاور برای موضوع پایان نامه رشته های مختلف با ارائه: بیان مسئله، اهداف تحقیق، روش کار، سابقه تحقیق انجام می شود. در اصل، تصویب پایان نامه شما به ارائه پروپوزال وابسته است.

ارائه پروپوزال برای انجام پایان نامه تمامی رشته ها یکسان است. این پیش نویس، پژوهشی به شمار می آید که برای دریافت مدرک تحصیلی تان باید آن را به درستی ارائه کنید. در این پیش نویس شما موضوعی که انتخاب کرده اید را توضیح می دهید و به اهمیت آن می پردازید. بسته به رشته تحصیلی افراد، پروپوزال می تواند دستخوش تغییرات جزئی شود. برای ارائه بهتر می توانید عنوان پایان نامه خود را کوتاه و مفید انتخاب کنید.

شما می بایست فرم پیشنهادیتان را از سایت دانشگاه دریافت کنید و در آن ثابت کنید که انجام این تحقیق توسط شما، چه لزومی دارد. سپس برای گرفتن تایید اولیه آن را به مدیر گروه ارسال کنید. در نهایت باید آن را به تایید استادان راهنما و مشاور و کمیته بررسی برسانید.

چگونگی تصویب پروپوزال

برای بررسی پروپوزال که یکی از مراحل نگارش پروپوزال است در هر نیمسال جلساتی تشکیل می شود. بعد از مطرح شدن طرح پروپوزال ها مواردی از آنها به تصویب می رسند و به شورای تحصیلات تکمیلی ارسال می شوند. هر گونه نقض موجود در این پیش نویس باعث رد شدن آنها خواهد شد. در صورتی که پروپوزال خود را در زمان تعیین شده ارائه ندهید، تبعات آن متوجه شخص شما به عنوان دانشجو خواهد بود.

بخش های یک پروپوزال

توجه داشتید باشید که هر پروپوزال و پایان نامه چارچوب خاصی دارد که باید قالب و فرمت آن را از سایت دانشگاه خود دانلود نموده و پایان نامه را طبق آن پیش ببرید. برای اینکه مراحل نگارش پروپوزال باید بخش های تشکیل دهنده پروپوزال را به خوبی بشناسدی، به طور کلی پروپوزال شامل سه فصل مقدمه، پیشینه تحقیق و روش کار است و پایان نامه شامل ۵ بخش یعنی چکیده و مقدمه، پیشینه تحقیق، روش کار، تحلیل داده ها و بحث و نتیجه گیری است. بسیاری از دانشجویان تمامی مراحل پایان نامه را به خوبی انجام می دهند و از پسش بر می آیند اما در بخش تحلیل داده های آماری که معمولا با نرم افزارهای خاص مثل SPSS، MATLAB, SMART PLS و… انجام می شود متوقف می شود. اگر شما هم جزو این دسته از دانجشویان هستید موسسه تزایران همراه شماست!مراحل نگارش پروپوزال

 

مراحل تصویب پروپوزال

تصویب اولیه : در کمیته تخصصی گروه مورد نظر

تصویب نهایی: در شورای پژوهشی دانشکده: این شورا پروپوزال و درخواست دانشجو ها را به طور هفتگی بررسی و تایید یا رد می کند. قطعیت یافتن موضوع پروپوزال در این شورا هرگونه تغییردهی در رابطه با آن را شامل نخواهد شد.

در صورتی که در مرحله پس از تایید موضوع توسط شورای پژوهشی دانشگاه باشید، می توانید تغییرات جزئی را قبل از دریافت کد شناسایی، اعمال کنید. در این صورت باید فرم مربوطه را با دریافت تایید استاد راهنما و مدیر گروه دریافت کرده و ارائه دهید. شما باید تایید نهایی را از طریق شورای مذکور دریافت کنید.

دیگر مطالب راجع به پروپوزال

همچنین شما می توانید مطالبی مثل قسمت‌های یک پروپوزال که به شرح کامل بخش های مختلف پروپوزال پرداخته است و تفاوت مقاله و پایان نامه همچنین مطلب تمام مراحل انجام پایان نامه نیز می تواند به شما برای برنامه ریزی درست و دقیق بسیار مطلوب باشد را نیز مطالعه کنید

x