افیلیشن چیست؟

افیلیشن چیست؟

افیلیشن در علم به معنای وابستگی نویسنده به دانشگاه یا سازمان خاص است که نوشتن درست آن در تمامی مقالات علمی لازم و ضروری می باشد.

افیلیشن علاوه بر ساده بودن دارای اهمیت است و نمی‌توان از آن صرفه نظر نمود. به دلیل آنکه افیلیشن به شکلی هویت مقاله شما است، هیچ مجله و ژورنالی بدون افیلیشن مقاله شما را پذیرش و اکسپت نمی‌کند. نوشتن آدرس دانشگاه محل تحصیل و محل تدریس در آن الزامی نمی‌باشد. نکته مهم اما کسب امتیاز از طرف دانشگاه و محل اشتغال برای شما از طریق نوشتن آن آدرس‌ها خواهد بود.

نگارش با مهارت در این بخش نشان می‌دهد که شما در نوشتن مقالات مهارت داشته و خوانندگان را بیشتر با شما آشنا خواهد کرد. به علاوه توجه به اصول آکادمیک و نگارشی نیز دارای اهمیت است. بعضی از دانشگاه ها و مراکز علمی شکل مخصوصی از افیلیشن را برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان در نظر گرفته و می‌بایست توسط آنها رعایت گردد. دلیل این موضوع نیز همانطور که مشخص است به جهت هماهنگی و یک شکل بودن افیلیشن مرتبط به جهت ارجاع به هر مرکز علمی می‌باشد.

affiliation افیلیشن

افیلیشن چیست؟

نحوه نگارش صحیح افیلیشن دانشگاهی بسیار مهم است. نویسنده مقاله باید افیلیشن را به درستی بنویسد. زیرا این کار علاوه بر اینکه میزان تسلط نویسنده روی مقاله را نشان می‌دهد، خوانندگان مقاله را نیز با وابستگی‌های نویسنده آشنا می‌سازد. از طرفی افیلیشن نویسندگان به لقب یا عنوان سازمانی و دانشگاهی همچون دکتر، فوق لیسانس یا مدیر گروه ربطی ندارد.

معمولاً دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی برای نوشتن افیلیشن، قالب مخصوصی را طراحی و مشخص می‌کنند و در اختیار دانشجویان و اساتید آن دانشگاه قرار می‌دهند. دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها نیز موظف‌اند تا افیلیشن مقاله خود را بر اساس قالب تعیین شده دانشگاه خود تنظیم کنند. لذا در غیر اینصورت نمره‌ای به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

بهتر است در نوشتن نام نویسندگان در قسمت افیلیشن، نام نویسندگانی که سهم بیشتری در انجام پژوهش داشته‌اند اول نوشته شود و سپس نام دیگر نویسندگان بر اساس میزان تلاششان به ترتیب نوشته شود. در هر مقاله نویسندگان اول آن از 100 درصد امتیاز بهره‌مند می‌شوند. این در صورتی است که سایر نویسندگان هم به ترتیب 80-90 درصد، 60-70 درصد و 40-50 درصد امتیاز را کسب خواهند کرد.

با توجه به اینکه اصول نگارش نشانی نویسندگان بسیار ساده است، اما با این حال اغلب این اصول رعایت نمی‌شود. اما برای نوشتن یک افیلیشن خوب و صحیح توجه به نکاتی ضرورت دارد. از جمله این نکات توجه به ترتیب نگارش آدرس به زبان انگلیسی است. در زبان فارسی آدرس بصورت استان، شهر، خیابان و کوچه نوشته می‌شود.

در حالیکه در زبان انگلیسی دقیقاً برعکس این حالت است. یعنی آدرس بصورت کوچه، خیابان، شهر و استان نوشته می‌شود. کلمه اول افیلیشن معمولاً گروه علمی فرد است. در قسمت‌های بعدی نام دانشکده، نام دانشگاه، نام استان و همچنین کشور نویسنده قید می‌شود.

برای نویسندگان دیگر نیز اطلاعات آن‌ها باید به همین ترتیب ذکر ‌شود. افیلیشن هر نویسنده با یک عدد و یا نماد مشخص می‌شود. اگر مقاله‌ای دو یا چند نویسنده با وابستگی‌ یکسان داشت، در اینصورت افیلیشن تنها یکبار درج می‌شود و به آن نویسنده‌ها و افیلیشن مربوط به آن‌ها یک نماد مشابه اختصاص داده می‌شود.

نکته قابل توجه در اینجا این است که افیلیشن نویسندگان علاوه بر اینکه خوانندگان را با نویسنده مقاله آشنا می‌کند، راه‌های برقراری ارتباط با آن‌ها را نیز به خواننده نشان می‌دهد. پس چون اغلب راه‌های ارتباطی با نویسندگان مقاله از طریق ایمیل می‌باشد، لذا باید حداقل ایمیل نویسنده مسئول مقاله ذکر شود.

در صورتیکه وابستگی نویسنده مقاله دانشگاهی نبوده و یا خود تمایل دارد تا از طریق یک شرکت و یا مؤسسه‌ای وابستگی خود را اعلام کند، بایدافیلیشن با جزء کوچکتر مؤسسه یا شرکتی که در آن مشغول به کار است آغاز شده و با جزء بزرگتر مانند نام شرکت، استان و کشور پایان یابد.

امتیازدهی و درج اسامی در مقالات

توجه به این موضوع که در مجلات علمی داخلی و ژورنال های بین المللی، نویسنده اول دارای امتیاز بالایی است، دارای اهمیت می‌باشد. زیرا اگر صحبت از امتیاز باشد، نویسنده اول دارای امتیاز کامل خواهد بود. اسامی دوم، سوم و چهارم نیز به ترتیب هر کدام نسبت به نام قبلی خود دارای 10 تا 20 درصد افت امتیاز خواهند بود.

امتیازات مولفان

در مصاحبه دکتری اگر نویسنده مقاله استاد راهنما باشد، نفر دوم به عنوان نویسنده اول در نظر گرفته خواهد شد. علاوه بر این نکات، نویسنده مسئول هم دارای اهمیت بالایی بوده و معمولا در دانشگاه های سراسری امتیاز بالایی دریافت خواهد کرد.

نحوه نگارش افیلیشن در ژورنال های بین المللی

رعایت نمودن اصول نگارشی برای نشانی نویسندگان همانطور که گفتیم ساده اما دارای اهمیت است. موضوع مهم در این میان نادیده گرفته شدن همین اهمیت می‌باشد. درست است که هر ژورنال و مرکز علمی دانشگاهی دارای افیلیشن منحصر به خود است اما دقت به این موضوع به عهده محقق خواهد بود.

در فهرست بندی مولف ها اگر هر کدام در موسسات متفاوتی ‌باشند، نشانی ها نیز باید به همان ترتیب برای آن مولفان لیست گردد. در صورتی که مقاله توسط سه فرد از دو موسسه منتشر گردد، می‌بایست نام و نشانی مرتبط با هر مولف به همراه علائمی مانند a، b و c مشخص گردد.

نمونه نوشتن نشانی ها یا افیلیشن های صحیح در دانشگاه های ایران به زبان انگلیسی در مقالات ISI

طبق آیین نامه تشویق مقالات وزارت علوم:

Department of …, Faculty of …, University of…., …, Iran.
Department of Public Management, Faculty of Management, University of Guilan, Rasht, Iran.
Department of Management, Faculty of Humanities, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran

نحوه نگارش صحیح افلیشن مقاله در دانشگاه آزاد اسلامی:

Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

Department of …, Faculty of …, … Branch, Islamic Azad University, …, Iran.

نحوه نگارش افلیشن مقاله در دانشگاه پیام نور به فارسی:

مرتبه علمی، نام گروه علمی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی ۱۹۳۹۵-۳۶۹۷ ، تهران، ایران

نحوه نگارش افیلیشن مقاله در دانشگاه پیام نور به انگلیسی:

Department of…, Payame Noor University (PNU), P.O. Box, 19395-3697, Tehran, Iran

x